ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Јавна расправа Нацрта Закона о изменама Закона о жигу
24. decembar 2014.

На основу члана 11 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, бр. 12/12), Министарство економије даје на јавну расправу

 
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЖИГУ

и упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

грађанима, стручној јавности и свим другим заинтересованим лицима да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о жигу. Јавна расправа ће трајати 40 дана од дана објављивања јавног позива. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о жигу ће бити доступан јавности на интернет страници Министарства економије www.mek.gov.me. Заинтересовани субјекти своје коментаре, примједбе и сугестије на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о жигу могу доставити Министарству економије у писаној форми на адресу: Римски трг, број 46, 81000 Подгорица или на е-маил: nebojsa.mugosa@mek.gov.me током цијелог трајања јавне расправе. Министарство економије ће размотрити све пристигле коментаре, примједбе и сугестије и након тога сачинити Извјештај о спроведеној јавној расправи.