ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Обрасци из области запошљавања
13. januar 2015.

Обрасци из области запошљавања:
 


Образац
за остваривање права на субвенцију- (помагача у раду)

Образац за остваривање права на субвенцију зараде лица са инвалидитетом које запосли.

Образац за остваривање права на субвенцију - запошљавање лица са инвалидитетом

Образац - бесповратна средства за прилагођавање радног мјеста за лице са инвалидитетом