ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Коментар измена Закона о заштити корисника финансијских услуга
9. februar 2015.

Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга, који је објављен у „Сл. гласнику РС“, број 139/2014 (у даљем тексту: Измена Закона).

Да подсетимо, Законом о заштити корисника финансијских услуга („Сл. гласник РС“, број 36/2011 и 139/2014, у даљем тексту: Закон), уређују се права корисника финансијских услуга које пружају банке, даваоци финансијског лизинга и трговци, као и услови и начин остваривања и заштите тих права. Доношењем овог Закона први пут је на целовит начин пружена заштита корисницима финансијских услуга. Основни циљеви доношења Измена Закона јесу:

1) усклађивање с новим Законом о платним услугама,

2) унапређење начина остваривања права и интереса корисника финансијских услуга,

3) додатна заштита корисника финансијских услуга и

4) решавање одређених практичних проблема и недоумица који су се појављивали у примени Закона.

Законом о платним услугама се на детаљан, свеобухватан и избалансиран начин обезбеђује већа заштита корисника ових услуга, пре свега физичких лица, за разлику од Закона, чије одредбе, иако су представљале напредак у овој области, тим корисницима пружају ограничену заштиту јер се односе само на уговор о отварању и вођењу рачуна и уговор о платној картици. Законом о платним услугама посебно се уређује оквирни уговор о овим услугама, којим су покривене све платне услуге које, поред вођења рачуна, те издавања и коришћења картица, обухватају и плаћања употребом савремених информационо-технолошких уређаја (нпр. плаћања на Интернету и мобилна плаћања) и новчане дознаке, уговор о једнократној платној трансакцији, као и инструменти за плаћања мале новчане вредности, електронски новац и др.
...

Комплетан текст коментара можете погледати само ако сте претплаћени на Прописе.нет, и то у оквиру текста прописа на који се коментар односи.

Ако још нисте претплатник за претплату кликните - овде.