ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Износ пореске олакшице и обрачун зарада од 1.2.2015.
9. februar 2015.

Као што смо већ изнели на нашем порталу, нова усклађена пореска олакшица на зараде запослених од 1. фебруара 2015. године износи 11.433 динара („Сл. гласник РС“, бр. 5/2015). На тај начин стекли су се услови за иновирану примену Правилника о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице („Сл. гласник РС“, бр. 115/2013 – у даљем тексту: Правилник). Наведени износ пореског умањења на зараде у висини од 11.433,00 динара ће се примењивати на обрачун свих примања с карактером зараде до 31. јануара 2016. године.

На основу ове нове пореске олакшице на зараде, у наредном тексту даћемо више примера новог обрачуна зарада од 1. фебруара 2015. године.

 

1. Обрачун зараде и пореског умањења приликом исплате зараде у фебруару 2015. године за пуно радно време

Приликом обрачуна пуне зараде за јануар 2015. године у фебруару 2015. године, послодавац примењује цео износ пореског умањења. Према члану 4. став 1. Правилника, за запосленог који ради с пуним радним временом код једног послодавца, основица пореза на зараде се утврђује тако што се зарада умањује за неопорезиви износ у целости. На основу ове одредбе Правилника, у наредној табели дајемо три примера обрачуна зарада: у првом примеру обрачуната зарада је нижа од важеће најниже месечне основице доприноса (која од 1. фебруара 2015. године износи 22.357 динара), у другом примеру је зарада већа од важеће најниже месечне основице доприноса, а у трећем примеру је зарада већа од највише основице доприноса (која за фебруар 2015. године износи 343.695 динара).

...

Комплетан текст коментара можете погледати само ако сте претплаћени на Прописе.нет, и то у оквиру текста прописа на који се коментар односи.

Ако још нисте претплатник за претплату кликните - овде.