ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Инг-Про организује скупове, саветовања и обуке с правном и економском тематиком, о законима који су не само актуелни већ су и у најширој примени у оквиру законодавства Републике Србије. Овакав вид организације постао је неизбежан начин упознавања с бројним недоумицама и проблемима у пракси, али и пут ка њиховом бржем и успешнијем превазилажењу и примењивању прописа у пракси.
Поред тога, организује и модерне правничке радионице у чијем раду учествују високостручни тимови из редова угледних и признатих правника практичара и теоретичара, који стално прате законске прописе и актуелности из правне науке, пружајући нашим клијентима високопрофесионалну подршку у лакшем остваривању њихових циљева. Обука се врши по групама од 10 до, највише, 12 учесника, како би се омогућила што боља интеракција између предавача и учесника радионице. На овај начин, учесници могу предавачу непосредно постављати питања из области која је тема радионице.


Пријава за саветовање: