ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржано саветовање: План набавки за 2015. годину и друга актуелна питања из области јавних набавки
24. decembar 2014.


ИНГ-ПРО д.о.о. је 23.12. 2014 у хотелу ''Палас'' успешно одржао саветовање:  

 План набавки за 2015. годину и друга актуелна питања из области јавних набавки

Предавачи су били:
Оливера Рајковић, руководилац Групе за материјално-финансијске послове у Управи за јавне набавке
Данијела Бојовић, руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке

Теме које су биле:
- Финансијски план и план јавних набавки 
- Планирање и спровођење јавних набавки у складу са законом
- Ставови и мишљења о примени Закона о јавним набавкама
- Битни недостаци понуде - прихватљивост понуде
- Питања и одговори

Ево како је било: