ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
ИНГ-ПРО семинар: Закључење колективниг уговора код послодавца
11. februar 2015.

ИНГ-ПРО ОРГАНИЗУЈЕ ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР:

ЗАКЉУЧЕЊЕ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА


Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) прописана је обавеза колективног преговарања, а Конвенцијом МОР-а број 98 о правима радника на
организовање и колективно преговарање обавеза да се предузму мере како би се подстакао и унапредио развој и шире коришћење процедура добровољних преговора путем колективних уговора.
Сходно наведеним општим правним актима, 

КОМПАНИЈА ИНГ-ПРО БЕОГРАД 

у сарадњи са 

МИНИСТАРСТВОМ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

на семинару даје комплетну стручну помоћ учесницима у поступцима закључења колективних уговора код послодавца.

Циљна група:
– Јавна предузећа
– друштва капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
– друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће и
– друга привредна друштва.

Циљ семинара:

– Да се јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће и привредна друштва, као послодавци, упознају са законским правима, обавезама и процедурама којих морају да се придржавају, одредбама које колективни уговори треба да садрже,
– успешно вођење преговора кроз социјални дијалог и окончање поступка закључења и успешна примена колективног уговора воде већој продуктивности и успешнијем пословању предузећа.

Предавачи:

Семинар ће држати представници из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, који ће полазнике упознати са свим правима и обавезама у поступку закључења колективног уговора, као и о одредбама које колективни уговор треба да садржи.

Термин, место одржавања, цена:

Крагујевац
– петак, 27. 2. 2015, од 10 до 16 часова, хотел „Крагујевац“
Београд – понедељак, 2. 3. 2015, од 10 до 16 часова, хотел „Палас“

Котизација износи 8.000,00 динара (+20% ПДВ) и обухвата и освежење у паузама (ручак, кафа, сокови).

Корисници Инг-Про издања остварују попуст од 10%.

ПРИЈАВА