ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржано саветовање: Промене закона о пореском поступку и пореској администрацији у 2014. години
20. oktobar 2014.

 

Инг-Про д.о.о. je 28. октобра 2014. године, у хотелу Палас, успешно организовао Саветовање с темом:

ПРОМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ У 2014. ГОДИНИ

Ево како је било: