ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Карактеристике Прописа.нет

Проналажење докумената (основна и напредна претрага)

Кориснику је у Прописима.нет понуђено више механизама претраге докумената. Најважнији и најбржи начин је кроз централну претрагу. Она се налази у сваком делу издања и омогућује брзо проналажење докумената по наслову или тексту. Уколико не знате тачан назив документа потребно је само да откуцате почетак речи и симбол звездице (*) чија је сврха да се у резултату претраге појави тражена реч у свим падежима. Уколико знате тачан назив документа можете га и откуцати. У оквиру претраге постоји и део ''напредне претраге'' који помаже да се додатно сузе критеријуми претраге. Тако, на пример у делу ''Прописи'' постоје  претраге по гласилима, по стаблу у оквиру области друштвеног живота, по важности и нивоу. У оквиру судске праксе напредни део подразумева одабирање групе судске праксе као и хијерархије суда из које она извире. У делу Правна мишљења део напредне претраге је назив министарства као и година када је донето конкретно правно мишљење.

За претрагу свих докумената по свим сегментима Прописа.нет потребно је користити табулатор ''Сва документа''.

Постоји и претрага добијених резултата претраге (тзв. претрага претраге) која може додатно сузити одабир докумената.

Повезаност докумената

Поред претраге и прегледа докумената Прописи.нет омогућују и њихову међусобну повезаност. Ова функција врши се кликом на линковане симболе и скраћенице (стрелица на горе пропис на основу која је донет, стрелица на доле подзаконски акти), скраћенице СП, ПМ, УГ, ОБ   (или коришћењем десног тастера миша) и омогућује тзв. двосмерну повезаност докумената тако да корисник у оквиру једног документа лако дође до његових веза са другим документима.

Рад с текстовима докумената

Свa документa могуће је одштампати у делу или у целини коришћењем опција за штампу или опција које су саставни део сваког интернет претраживача. Свa документa могу се без икаквих ограничења копирати односно пребацити једним кликом у програме за преглед и обраду текста (Word и PDF) или коришћењем стандардне опције (copy/paste).

Интерфејс и писмо докумената

Графички приказ (интерфејс), као и приказ докумената могу бити и на ћириличном и на латиничном писму, а за приказ Прописа.нет, кориснику је понуђено да одабере једну од шест тема различитог колорита.

Издвајање често коришћених докумената

Документа која се често користе могу се издвојити у посебан део. То омогућава брз преглед често коришћених докумената без претраге. Простор где се издвајају често коришћени документи су у делу ''Фаворити'' сваког интернет претраживача путем кога користите Прописе.нет.

Прописи.нет укратко

 • брзи, прецизни и једноставни за рад (довољно је основно познавање рада на рачунару),
 • има више врста ефикасних и брзих претрага (основна и напредна претрага),
 • могућност издвајања докумената по одговарајућим критеријумима,
 • не захтевају никакву инсталацију на рачунару, потребна је само интернет конекција,
 • не захтевају никакве поступке ажурирања корисника врши се аутоматски,
 • активни 24 часа, 365 дана у години,
 • електронско упутство за коришћење доступно у самом издању,
 • преглед текстова докумената кроз све делове Прописа.нет,
 • преглед текстова докумената у више прозора,
 • хијерархијски преглед прописа,
 • примери судске праксе и правних мишљења повезани су са одговарајућим прописима и члановима с којима су у вези,
 • повезаност одговарајућих чланова прописа с примерима правних мишљења и судске праксе,
 • повезаност образаца и уговора с прописима на основу којих су донети,
 • штампање целог документа или само неког дела,
 • копирање текста, у целини или у деловима,
 • рад у оперативним системима Windows, Linux i Mac Os,
 • графички приказ (интерфејс) врло је прегледан, уређен по стандардима оперативног система MS Windows, због чега је кретање кроз све делове Прописа.нет веома ефикасно и изузетно једноставно,
 • за развој и припрему докумената користе се искључиво лиценцирани софтверски алати и развојна окружења.

Прописи.нет су креирани у Јavi (JRE) те се подразумева да у интернет претраживачу (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) буде укључена опција за подршку овом програму.

Ажурирање докумената

Сва документа у Прописима.нет, ажурирају се дневно, у току целе календарске године. Не захтева се никакав поступак од стране корисника јер ажурирање свакодневно врши Редакција. Потребно је само да корисник приступи Прописима.нет.

Свакодневно се прате и ажурирају прописи из следећих гласила:

 • Службени гласник РС
 • Службени гласник РС Међународни уговори
 • Службени гласник РС Просветни гласник
 • Службени лист АПВ
 • Службени лист града Београда (са градским општинама)
 • Службени лист града Новог Сада
 • Службени лист града Ниша
 • Службени лист града Крагујевца
 • Службени гласник града Ваљева
 • Службени лист града Сомбора
 • Службени лист града Ужица
 • Службени гласник града Пожаревца
 • Службени лист града Крушевца
 • Службени лист града Зајечара
 • Службени лист града Краљева
 • Службени лист града Панчева   
 • Службени лист града Зрењанина
 • Службени лист града Шапца
 • Службени лист града Чачка
 • Службени гласник града Јагодине
 • Службени лист града Сремске Митровице
 • Службени лист града Суботице
 • Службени лист општина Срема
 • Службени лист општине Инђија
 • Службени лист општине Шид

Службени листови бивше савезне државе

 • Службени лист ЦГ
 • Службени лист ЦГ Међународни уговори
 • Службени лист ЦГ општински прописи.

Уз прописе се свакодневно ажурирају и остали документи: судска пракса, правна мишљења, уговори, обрасци, коментари, јавне набавке, а на месечном нивоу каматне стопе.

Општи услови коришћења

Општим условима коришћења претплатник се упознаје с правилима и начином коришћења електронског издања Прописи.нет и мора их, да би се регистровао и користио их, у потпуности прихватити.

 • Претплатнички однос заснива се закључењем уговора или наруџбенице где се претплатник опредељује за одговарајући број издања, на период од 12 месеци. Тиме стиче право на регистрацију и активирање, о чему ће бити одмах обавештен имејлом.
 • Да би се регистровао претплатник је дужан да самостално унесе тачне податке о себи, односно привредном друштву или установи као и да креира кориснички налог (корисничко име и шифру).
 • За улаз, односно коришћење Прописа.нет, претплатник мора да унесе корисничко име и лозинку које је креирао приликом регистрације.
 • ИНГ-ПРО д.о.о. искључиво је одговоран за рад сопственог сервера на којем се налази Прописи.нет и не преузима никакву одговорност за функционисање интернет конекције на инфраструктури претплатника.
 • Упутство о коришћењу Прописа.нет налази се у електронском облику у самом издању, као и на почетној страни у делу Кориснички сервис/Упутство за коришћење.
 • Технички предуслови за рад дати су у електронском облику и налазе се на почетној страни овог сајта, у делу Кориснички сервис/Техничка спецификација.
 • Прописи.нет заштићени су Законом о ауторском и сродним правима. Свако неовлашћено коришћење, умножавање и дистрибуција овог електронског издања или било којег његовог дела, кривично је дело и подлеже кривичном гоњењу.
 • Комуникација између Инг-Про д.о.о. и претплатника одвија се путем имејла ingpro@ingpro.rs или на телефоне:
  011/2836-820, 2836-821, 2836-822, 2836-884 или 2836-890.

Зашто баш Прописи.нет?

Мејл сервис

Прописи.нет су једино електронско правно издање на нашем тржишту које има системски Мејл сервис.

То значи да Прописи.нет представљају нову генерацију ''паметних'' електронских издања.

Одабирањем одговарајућих области које су вам најпотребније у оквиру саставних делова Прописа.нет (прописи, судска пракса, правна мишљења, модели уговора и образаца, јавне набавке) можете Прописима.нет дати задатак да за вас прати измене постојећих или новоунетих докумената и о томе вас обавештавају на ваш приватни или службени мејл.

ISO стандард 9001:2008

Инг-Про д.о.о. сертификован је од стране ICG, под бројем 38100690801, у области Система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008.

Стога је то још једна гаранција квалитета нашим крајњим корисницима.

Лак и једноставан рад

Прописи.нет се знатно разликују од сличних електронских издања која раде путем инсталација на CD-у или DVD-ју.

Разлике су следеће:

 • Прописима.нет можете приступити с било ког рачунара који је повезан с интернетом (службеног, приватног и др.),
 • Прописи.нет не захтевају никакву инсталацију, јер се користе путем стандардних интернет претраживача (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome и др.) а они су саставни део сваког оперативног система,
 • Прописи.нет су увек ажурни, аутоматски се ажурирају дневно, па самим тим не захтевају од претплатника да се брине о томе, на њему је само да га користи.

Са оваквим карактеристикама у потпуности олакшавамо рад како претплатнику тако и структури која одржава рачунарске системе (систем администраторима), јер немају потребе за никаквим поступцима одржавања.

Више информација

Прописи.нет нуде преко 170.000 информација везаних за текстове прописа, судску праксу, моделе образаца и уговора, коментара и др. из свих правних области. Ту су и службена мишљења надлежних министарстава и коментари прописа наших врхунских стручњака, затим бројне актуелности, стручни чланци е-часописа ''Lege Artis'' и много тога још.

Прописи.нет су намењени правним и економским службама, судовима, државним органима и другим јавним институцијама, адвокатима и правним лицима, једном речју, свима онима којима је у свакодневном раду неопходно познавање правне и финансијске регулативе, а који су заинтересовани за једноставан, ефикасан и брз приступ документима.

Употребом Прописа.нет престаје потреба за претплатом на службена гласила и бројна штампана издања што знатно умањује ваше трошкове.

Бржи сервис

За успешно пословање неопходно је да до потребних података долазите за што краће време.

Управо су Прописи.нет ти који ће вам једноставно и комфорно пружити увек ажурне текстове прописа из свих области друштвеног живота. Тиме што су сви документи у једној заједничкој бази и што су међусобно повезани знатно је скраћено време проналажења свих потребних информација.

Комплетни и  дневно ажурни Прописи.нет на располагању су 24 часа свих 7 дана у недељи.

Бољи квалитет

У претплатничкој бази налази се преко 10.000 корисника на територији Републике Србије, Републике Црне Горе и Републике Српске, што је само  потврда нашег изузетног квалитета.

Поред осталих, наши корисници су највиши државни органи: судови, министарства и други органи државне управе, затим локалне самоуправе, правна лица из области привреде, бројни адвокати, као и предузетници.

Јединствено решење

Јединствени концепт Прописа.нет корисницима нуди на једном месту, међусобно повезане:

 • основне текстове,
 • изворне текстове измена и допуна,
 • пречишћене текстове прописа као и
 • верзије чланова.

Једино оваква систематизација омогућава израду појединачних правних аката пошто се приликом израде можете позивати искључиво на изворни текст измена и допуна, односно на основни текст прописа.

Чланови прописа повезани су са одговарајућом судском праксом и правним мишљењима.

Саставни део појединих прописа су и стручни коментари који ће вам помоћи у њиховом бољем тумачењу и примени.

Прописи су такође повезани и с моделима уговора и образаца у оквиру којих се налази и велики број модела разних правилника, статута, решења, итд.

Мејл сервис

Шта је мејл сервис?

Мејл сервис је део Прописа.нет који прати новоунете документе за вас. Он представља механизам издвајања информација које ви желите из издања и слања на ваш мејл. Дневно ажуриране документе у Прописима.нет можете пратити преко Мејл сервиса који то ради за вас.

Одабирањем одговарајућих области које су вам најпотребније у оквиру саставних делова издања (прописи, судска пракса, правна мишљења, модели уговора и образаца, јавне набавке) у могућности сте да Прописима.нет дате задатак да за вас прати новоунете документе.

Како функционише Мејл сервис?

Мејл сервис прати новодонете документе из свих саставних делова Прописа.нет прописи, судска пракса, правна мишљења, уговори, обрасци, јавне набавке. Уколико сте претплатник потребно је да, после логовања, у делу апликације „Сервиси“ упишете ваш мејл, име и презиме, а потом обележите само оне области које су од посебне важности за ваше пословање.

Како функционише у делу Прописи?

Нпр, посао који обављате у оквиру ваше фирме или установе тиче се нпр. Радних односа. У делу прописи, селектоваћете област Радни односи и увек када се донесе неки пропис из те области (закон или подзаконски акт) бићете о томе  обавештени на ваш мејл. У оквиру тог мејла налази се линк који упућује на текст новог документа и кликом на њега одмах га отварате из издања (под условом да сте улоговани).

Како функционише у делу Судска пракса?

Нпр, замислићемо да се у вашем послу стално јавља потреба за праћењем судске праксе из области кривичног права. Селектујте област Кривично право и увек када се унесе нови пример из те области, бићете о томе обавештени на ваш мејл. У оквиру тог мејла налази се линк који упућује на текст новог примера судске праксе и кликом на њега одмах га отварате из издања (под условом да сте улоговани).

Како функционише у делу Правна мишљења?

Уколико често пратите правна мишљења, селектоваћете део Правна мишљења и увек када се унесе ново правно мишљење бићете о томе обавештени на ваш мејл. У оквиру тог мејла налази се линк који упућује на текст новог правног мишљења и кликом на њега одмах га отварате из издања (под условом да сте улоговани).

Како функционише у деловима Уговори и Обрасци?

Уколико желите да будете обавештени о новоунетим моделима и обрасцима селектоваћете део Уговори и (или) Обрасци и увек када се унесе нов модел обрасца или уговора бићете о томе обавештени на ваш мејл. У оквиру тог мејла налази се линк који упућује на текст новог обрасца или уговора и кликом на њега одмах га отварате из издања (под условом да сте улоговани).

Како функционише у делу Јавне набавке?

Одабирањем вама потребних категорија и типова јавних набавки (добра, услуге, радови) добијате обавештења о тим одабраним ставкама на ваш мејл, путем Мејл сервиса, чиме сте поштеђени свакодневног излиставања огласа на Порталу јавних набавки. У оквиру тог мејла налази се линк који упућује на одабране јавне набавке и кликом на њега одмах их отварате из издања (под условом да сте улоговани).

Са Мејл сервисом можете у најкраћем року доћи до нових докумената јер ова нова „паметна“ верзија Прописа.нет прати документе за вас. Све детаљније информације око активирања овог сервиса можете прочитати у делу „Помоћ“ у сваком делу издања, као и у Упутству за коришћење.

Такође, у сваком тренутку, радним даном од 8.00 до 16.00, можете потражити и помоћ Техничке подршке.

Кориснички сервис

Кориснички сервис састоји се из:

 • Техничке подршке и
 • Редакцијске подршке

Техничка подршка подразумева пружање свих потребних информација у вези с коришћењем, путем телефона, имејла, као и долазак на лице места у случају потребе, у току радног времена.

Редакцијска подршка у току претплатног периода корисник може у радно време контактирати Редакцију путем телефона, мејла и затражи одговарајућу стручну помоћ или савет у вези с коришћењем. 

Упутство за коришћење

У овом делу можете погледати Упутство за коришћење (pdf), као и детаљне инструкције у вези са првим приступом Прописима.нет. Инструкције су дате корак по корак у pdf-у:

Упутства за коришћење - (pdf)

За потпуни приказ сајта потребно је имати:

- Flash player

Техничка спецификација Прописа.нет

Техничка спецификација

Прописи.нет раде под оперативним системима Windows, Linux и Аpple Mac OS.

За рад није потребна CD или DVD инсталација, потребан је само интернет (препоручујемо ADSL, кабловски, односно бежични).

Прописи.нет се налазе на јавној интернет адреси www.propisi.net

Користе се кроз стандардне интернет претраживаче који су саставни део оперативног система (препоручујемо Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

За потпуни приказ сајта на коме се налази потребно је активирати Flash player.

За преглед текстова докумената потребно је дозволити појављивање ''искакајућих прозора'' (pop-up).

Захтева се инсталирање Јavа plugina (JRE) те се подразумева да код интернет претраживача буде укључена опција за подршку овом програму.

Техничка реализација верзије

Коришћење Прописа.нет могуће је на више начина:

 • преко рачунара који приступа дневно ажурном Инг-Про веб серверу,
 • преко више рачунара у великој (интранет) рачунарској мрежи  комплетно издање поставља се на сервер корисника који омогућује приступ већем броју рачунара. Преузимање докумената (дневно ажурирање) врши се путем интернета преко сервера који су међусобно повезани.

Прописи.нет ажурирају се дневно аутоматски путем интернета и не захтевају никакве поступке самих корисника.

Издање Пакет прописа на DVD-ју може да се инсталира на појединачном рачунару или у оквиру рачунарске мреже.

Ажурира се месечно путем DVD-a и дневно путем интернета.

Потребни предуслови

Прописи.нет као предуслов за рад постављају одређену брзину (проток) интернет конекције. Минимална конфигурација је:

 • брзина интернет конекције ~256kb/s (кабловски, бежични, АДСЛ)
 • један од следећих интернет претраживача: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome,
 • вишејезична подршка за CE и CYR кодне стране.
 • за потпуни приказ сајта www.propisi.net потребно је бесплатно преузети и инсталирати апликацију Flash Player.
 • потребно је дозволити појављивање ''искакајућих прозора'' (pop-up).
 • Прописи.нет се користи са одговарајућим корисничким именом и шифром.

Стабилност рада

Стабилност рада омогућена је коришћењем два сервера на којима се налазе идентичне ажурне базе. Евентуалним кваром или загушењем једног сервера, није угрожен рад издања, јер се активира идентично и ажурно издање на другом серверу. Овиме је омогућена максимална поузданост рада, па претплатник никада неће бити у немогућности да користи Прописи.нет.

Приступ

За приступ Прописима.нет довољно је да будете на интернету и приступите интернет адреси www.propisi.net. Активни су 24 часа, 7 дана у недељи, 365 дана у години.

У оквиру почетне стране налази се поље за улаз. У овом делу представљате се путем корисничког налога корисничког имена и шифре.

Кориснички профил

У оквиру коришћења Прописа.нет претплатник поседује тзв. Кориснички профил у којем се налазе основни подаци о датуму истека претплате, корисничком имену, шифри коју може променити као и одабиру одговарајућих опција које се користе  (ћирилица или латиница, приказ садржаја текста и колоритни (тематски) приказ.

Гарантни период

Гарантни рок за рад с Прописима.нет је рок важења уговора, односно наруџбенице.

У гарантном року све неправилности у раду Техничка подршка ће отклонити у најкраћем могућем року.