ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Пакет прописа

ИНГ-ПРО Пакет прописа је електронско издање са инсталацијом на DVD-ју,  намењено правним и економским службама, судовима, државним органима и другим јавним институцијама, адвокатима и правним лицима, којима је у свакодневном раду неопходно познавање правне и финансијске регулативе, а који су заинтересовани за једноставан, ефикасан и брз приступ текстовима прописа, примерима судске праксе, правним мишљењима, моделима уговора и образаца као и стурчним коментарима о примени прописа. Ово електронско издање представља пример најсавременије технологије у управљању документима и стално се развија и усавршава.


Садржина Пакета прописа:

1. Регистар с текстовима прописа:

- Краљевине Југославије
- савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ), од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре
- Републике Србије, од 1945. до данас
- Републике Црне Горе, од 1945. до данас
- Аутономне Покрајине Војводине
- Градова Републике Србије и појединих општина

Ту се налазе/и:

– више од 150.000 прописа - важећих и неважећих и њихов број се повећава сваког дана.
– око 450 прописа који поред српског имају и превод на енглески језик.
– стручни коментари о примени прописа.
– обавештења и судски огласи о стечају и ликвидацији.

Свакодневно се прате и ажурирају:

– Службени гласник РС
– Службени гласник РС – Међународни уговори
– Службени гласник РС – Просветни гласник
– Службени лист АПВ
– Службени лист града Београда (са градским општинама)
– Службени лист града Новог Сада
– Службени лист града Ниша
– Службени лист града Крагујевца
– Службени гласник града Ваљева
– Службени лист града Сомбора
– Службени лист града Ужица
– Службени гласник града Пожаревца
– Службени лист града Крушевца
– Службени лист града Зајечара
– Службени лист града Краљева
– Службени лист града Панчева            
– Службени лист града Зрењанина
– Службени лист града Шапца

– Службени лист града Чачка
– Службени гласник града Јагодине
– Службени лист града Сремске Митровице
– Службени лист града Суботице
– Службени лист града Лесковца
– Службени лист града Смедерева
– Службени лист града Врања
– Службени лист града Лозница
– Службени лист града Новог Пазара
– Службени лист општина Срема
– Службени лист општине Инђија
– Службени лист општине Шид

– Службени листови бивше савезне државе укључујући и међународне уговоре

– Службени лист ЦГ
– Службени лист ЦГ – Међународни уговори
– Службени лист ЦГ – општински прописи.
               

Јединствени концепт ИНГ-ПРО Пакета прописа корисницима нуди:

основне текстове,
изворне текстове измена и допуна, као и
пречишћене текстове прописа, са верзијама чланова

јер једино оваква систематизација омогућава израду појединачних правних аката пошто се приликом израде можете позивати искључиво на изворни текст измена и допуна, односно на основни текст прописа.

 

2. Судска пракса свих судова из свих правних области с даљом разгранатом структуром подгрупа и подручја с више од 40.000 примера, са свакодневним увећањем.

 

3. Правна мишљења с више од 10.000 мишљења надлежних министарстава о примени појединих одредаба закона и других прописа са свакодневним увећањем.

 

4. Збирка модела образаца

Збирка садржи око 2.100 модела образаца с примерима:

– аката у свим судским поступцима (захтева, молби, жалби, тужби, предлога и др.)
– аката у привредним поступцима,
– школских образаца које користе школске и образовне институције,
– образаца јавних набавки,

– образаца из области заштите и безбедности здравља на раду,
– образаца Европског суда за заштиту људских права у Стразбуру и др.

Сваки пример обрасца може се одштампати у датом облику или ископирати у неки други програм (нпр. MS Word), обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима.

5. Збирка модела уговора

Збирка садржи око 500 модела уговора распоређених у више области од којих свака садржи изворе права, уводне напомене и моделе уговора који представљају оквирну инструкцију за практично уобличавање конкретног правног односа.

Сваки пример уговора може се одштампати у датом облику или ископирати у неки други програм (нпр. MS Word), обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима.

6. Стручни коментари

Представљају коментаре стручњака о актуелним прописима и повезани су у оквиру пречишћених текстова прописа. Пропис који има коментар, у горњем десном углу, на почетку текста,  има приказан симбол књиге чијим се кликом отвара конкретан коментар прописа.

Претраге

Сви делови Пакета повезани су и имају бројне прецизне претраге. До траженог текста неког документа корисник може доћи на више начина:

претрагом по кључним речима у наслову или тексту прописа, судске праксе, правних мишљења, уговора и образаца
претрагом по структури Регистра, судске праксе, правних мишљења, уговора и образаца
претрагом по броју службеног гласила у којем је пропис објављен
претрагом по индексу појмова
претрагом правних мишљења по министарствима и годинама
претрагом судске праксе по хијерархији судова


Карактеристике

брз, прецизан и једноставан за рад (захтева основно познавање рада на рачунару)
подржава претрагу, прегледање и обраду текстова на ћириличном и латиничном писму
24 часа, 7 дана у седмици могуће ажурирање података с нашег Интернет сервера аутоматским путем или селективним преузимањем допуна
ефикасан рад у локалној рачунарској мрежи
за развој и припрему докумената у Пакету прописа користе се искључиво лиценцирани алати и развојна окружења

претрага прописа преузетих путем интернета
електронско упутство за коришћење доступно из издању,
једноставан приступ документима,
преглед текстова докумената кроз све компоненте система,
паралелни преглед текстова докумената у два прозора,
одређивање броја ставки у резултату претраге,
хијерархијски преглед прописа,
примери судске праксе и правних мишљења повезани су са одговарајућим прописима с којима су у вези,
— преглед верзија чланова који су се мењали
— преглед гласила у припреми у Pdf-у
повезаност одговарајућих чланова прописа са примерима правних мишљења и судске праксе,
повезаност образаца и уговора са прописима на основу којих су донети,
штампање листе претраге по кључним речима, затим садржаја по гласилима, као и селектованог дела у самом тексту,
подржава рад у Microsoft оперативним системима (Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, Windows 7),
графички приказ (интерфејс) врло прегледан, уређен по стандардима MS Windows XP оперативног система, омогућује ефикасно и лако кретање кроз све делове издања,
пренос података у друге Windows програме (нпр. MS Wорд или МS Excell) путем клипборда без ограничења (нпр., број редова које можете ископирати преко клипборда није ограничен),   могућност рада у више програма истовремено (нпр. Пакет прописа и МS Word могу се у исто време видети на екрану и могуће је упоредо радити у оба), јер Пакет прописа не заузима комплетан простор на екрану (осим ако то кориснику није потребно).  
— функционише у оперативним системима Windows 2000, XP, Vista,    Windows 7 и Linux (Propisi.net),
— за развој и одржавање издања користе се искључиво лиценцирани алати и развојна окружења,
— брз и ефикасан рад у локалној рачунарској мрежи и појединачним инсталацијама,
— омогућено дневно ажурирање докумената 24 часа, 7 дана у седмици,
— брзе, прецизне и једноставне за рад (довољно је основно познавање рада на рачунару).
— подржавају претрагу и прегледање текстова или интерфејса на ћириличном или латиничном писму.
— омогућује обраду, штампање и копирање текста, у целини или у деловима без ограничења броја карактера текста који се копира у једном потезу,
—упутство за коришћење доступно у издању,
—паралелни преглед текстова докумената у више прозора,
— хијерархијски преглед докумената,
— преглед верзија чланова који су се мењали
— подзаконски акти, примери судске праксе, службених мишљења, уговори, обрасци и коментари повезани су са одговарајућим прописима с којима су у вези,
— примери судске праксе и правних мишљења повезани су с одговарајућим члановима у оквиру текстова прописа

— одговарајући чланови прописа повезани су са примерима правних мишљења и судске праксе,
— обрасци и уговори повезани су са прописима на основу којих су донети,
текстови стручних коментара повезани с прописима на које се односе,
— могућност издвајања често коришћених докумената.
— видљивост података о документу (датум доношења, датум ступања на снагу, датум одложене примене или престанка важења)
— вертикални и хоризонтални преглед резултата претраге прописа.

Потребна конфигурација рачунара

ИНГ-ПРО Пакет прописа као предуслов за рад поставља одређену конфигурацију рачунара, као и конфигурацију мреже у случају да је у питању мрежна инсталација. Минимална конфигурација рачунара за рад у ИНГ-ПРО Пакету су:

процесор Intel Pentium III
256 MB системске меморије,
око 700 MB слободног простора на хард диску за инсталацију података (10 MB, уколико ће на рачунару бити инсталиран само клијент за приступ фајл серверу),
вишејезична подршка за CE и CYR кодне стране.

 

Начин и динамика ажурирања

Пакет прописа ажурира се на два начина: дневно и квартално (односно  месечно).

Дневно ажурирање је опција за кориснике који по потреби могу свакодневно да ажурирају базу података најновијим прописима, повезујући се путем Интернета с нашим сервером који је у функцији 24 часа дневно.

Квартално се састоји у томе што сваки корисник на почетку квартала добија DVD са свим подацима (прописима, судском праксом, правним мишљењима) и евентуалним унапређењима издања.

Корисници који немају интернет имају могућност одабира месечних измена и допуна на DVD-ју.

 

Техничка и Редакцијска подршка

Техничка и Редакцијска подршка је урачуната у цену. Она подразумева пружање свих потребних информација за инсталацију и коришћење издања, путем телефона, имејла, као и долазак на лице места у случају потребе, у току радног времена.

У случају квара корисниковог рачунара, корисник има право на поновну регистрацију.

Корисници ИНГ-ПРО Пакета прописа такође имају могућност да путем Интернета преузимају податке које Редакција дневно ажурира, не чекајући месечну допуну на DVD-jу.

Уз сваку инсталацију добија се штамапно упутство.

ИНГ-ПРО се обавезује да по потреби а на захтев наручиоца изврши потребну обуку за све кориснике.

 

Гарантни период

Гаранција за електронско издање важи колико и уговор (наруџбеница).

У гарантном року све неправилности у раду издања Техничка подршка ће отклонити у најкраћем могућем року.

ИНГ-ПРО предузеће се обавезује да ће кориснику обезбедити поновно активирање издања уколико би, услед објективних околности, дошло до престанка рада ИНГ-ПРО Пакета прописа због замене рачунара или интервенције на постојећем.

 

Рок испоруке

ИНГ-ПРО Пакет прописа испоручује се ОДМАХ, а инсталација је врло једноставна.

Референтна листа великих претплатника у 2012. и 2013. години

Министарство, природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарство финансија, Министарство спољних послова (све амбасаде у свету), Министарство за људска и мањинска права, Министарство просвете, Министарство за саобраћај, Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министартво финансија - Управа за јавни дуг, Народна Скупштина Републике Србије, Апелациони суд у Београду, Виши прекршајни суд у Београду, Основни суд у Новом Саду, Основни суд у Сомбору, Основни суд у Сремској Митровици, Основни суд у Параћину, Основни суд у Пироту, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Београд, Републички фонд за здравствено осигурање Београд, Агенција за приватизацију, Агенција за енергетику, Агенција за лекове и медицинска средства, Влада РС Канцеларија за европске интеграције, Републичка дирекција за имовину РС, Комисија за заштиту конкуренције, Управа за заједничке послове покрајинских органа АПВ Нови Сад, Градска управа града Ниша, Градска управа   Пожаревац, Градска управа  Ужице, Градска управа Врање, Градска општина Панчево, Општинска управа Апатин, Општинска управа Параћин, Општинска управа Инђија, Национална служба за запошљавање, Републичка агенција за телекомуникације, Дирекција за грађевинско земљиште Београд, Price Waterhouse Coopers Београд, CMS Reisch Rohrwig Hains doo Београд, Привредна комора Београд, Телеком Србија ад, Теленор доо, Народна банка Србије, Комерцијална банка, Нуро-alpe-adria bank ad, Societe Generale bank ad, Erste banka ad Нови САД, ДДОР осигурање адо Нови Сад, Компанија Дунав осигурање адо, РБ Колубара ДОО Лазаревац, НИС ад Нови Сад, ЈП ПТТ саобраћаја Србије, ЈП Електропривреда Србије, ЈКП Београдске електране, ЈП Пословни простор Нови Сад, ЈКП Београд пут, Инжењерска комора Србије, и други.

У бази претплате налази се преко 5.000 претплатника на територији Републике Србије и Црне Горе.