ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

ИНГ-ПРО, Издавачко-графичко друштво, основано је 1992. године са седиштем у Београду, у улици Веле Нигринове 16а. Друштво се бави издавањем електронских и штампаних издања из правне и економске области и она су намењена свима онима којима је у свакодневном раду неопходно познавање правне и финансијске регулативе, а заинтересовани су за једноставан, ефикасан и брз приступ документима.

ИНГ-ПРО је први на нашем тржишту, још 1996. године, понудио потпуно нов, практичнији и једноставнији начин праћења прописа – софтвер за електронско праћење прописа – Пакет прописа 1.0. Пратећи светске информатичко-технолошке трендове, тим правника и софтверских инжењера даље је унапређивао софтвер који је до 2005. године имао више верзија и када га је заменила верзија – Пакет прописа 5+. Тај софтвер представља пример најсавременије технологије у управљању документима и знатно се издваја из концепта који је до тада коришћен на нашем тржишту.

Паралелно са софтвером Пакет прописа 5+, од 2003. године ИНГ-ПРО је на територији Србије и Црне Горе први, и за сада једини, креирао базу прописа, судске праксе, правних мишљења и уговора на интернету - www.propisi.net.

Издавачко друштво ИНГ-ПРО има тридесетак стално запослених и исто толико сарадника, који својим радом доприносе унапређивању свих издања, пратећи потребе и сугестије корисника.

Друштво ИНГ-ПРО добитник је признања:

  • специјална награда из области електронског издаваштва, Југословенски информатички савез (ЈИСА)
  • Дискоболос за најбоље информатичко решење за Пакет прописа 1.0,
  • Дискоболос за најуспешније информатичко остварење од утицаја на даљи развој наше земље (Јединствени информатички савез - ЈИСА) - за Пакет прописа 2.0.

ISO 9001:2008

ИНГ-ПРО д.о.о. од септембра 2010. године стекао сертификат ISO 9001:2008 Систем менаџмента квалитетом који додељује Међународна организација за стандардизацију, призната у свету као највећи ауторитет за управљање квалитетом.

Систем менаџмента квалитетом омогућуава ефикасније одвијанје процеса рада у свим фазама и ствара услове за стална побољшања. Политика квалтета даје смернице за понашање свих запослених, али представља и основ за даљу доградњу и развој самог система управљања квалитетом.

БИЗНОД СЕРТИФИКАТ - ААА

Бизнод д.о.о. је део међународне групе Bisnode AB, највећег европског провајдера пословних и бонитетних информација са седиштем у Стокхолму. На европском тржишту информација присутан је још од 1981. године и запошљава више од 3.100 стручњака из 19 европских држава. За три године пословања постао је лидер на српском тржишту пословања дигиталним информацијама.

Целокупним решењима за кредитне, пословне информације и маркетинг Бизнод помаже компанијама да повећају продају, минимализују ризике и трошкове и на основу тога донесу боље пословне одлуке у свакодневном пословању.

ААА сертификат – сертификат изврсности могу добити само правна лица која задовољавају ригорозне критеријуме. Конкретно, у Србији их тренутно задовољава само 2% привредних субјеката или 1.208 фирми.

Инг-Про, с овим сертификатом спада у највиши разред бонитетне изврсности у Србији у 2013. години.